M E D U Z A
           Rumia - Gdynia
           Szkoła pływania
 
PŁYWAJ Z NAMI!
   Aktualności      RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym dalej RODO informujmy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Pływania MEDUZA Marek Stankiewicz w Rumi; telefon: 728895603 

email: kasiainstruktor@wp.pl

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z organizacją przez Szkołę Pływania MEDUZA zajęć nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie tzn. w trakcie trwania kursów.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach będzie niemożliwe.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców.

Zgłoszenie/zapisanie się na kurs jest równoznaczne z podpisaniem  oświadczenia.

 • Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych.
 • Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, którym jest Szkoła Pływania MEDUZA z siedzibą w Rumi w celach związanych z zapisaniem na zajęcia pływania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.
 • Wyrażam zgodę na otrzymanie od Szkoły pływania MEDUZA informacji sms lub mailowych związanych z organizacją kursów nauki pływania.pływaj z nami!